Hjem
Vi vil redde liv og værdier og have fokus på trivsel og velvære
Vi forebygger brande i boliger og boligejendomme i den almene boligsektor
Vi er ærlige, oprigtige, åbne og lytter til vores kunder.
Vi stræber efter det bedste produkt og den bedste løsning for vores kunder

Bedre brand- og personsikkerhed i dit boligselskab

Da vi tilbringer 60 til 70% af vores liv i boligen, er det helt naturligt, at vores boliger er rammen for tryghed og trivsel for vores familier. Årligt udsættes mere end 70.000 personer for brande i deres bolig, 70-80 personer omkommer og mere end 1.500 indlægges med røgforgiftning og svære brandskader.


Mange mister alt, hvad de ejer og har efter en brand. En brand medfører nemt genhusninger i både kvarte, halve og hele år. Det er altid ens egen indboforsikring der skal dække udgifter til genhusning, nyt indbo, tøj og andre værdier.


Forsikringsbranchen behandler mere end 60.000 brandskader årligt i boliger og boligejendomme. Forsikringsbranchens største udgift hos almene boligselskaber er skader forårsaget af brand. Årligt koster brande i boliger og boligejendomme mere end 1.000.000.000 DKK for forsikringsbranchen.


Brande i boliger koster alt for mange liv. Det skaber utryghed, medfører tab af uerstattelige værdier og har store omkostninger for samfundet, beboere og boligselskaber.


DET VIL VI:


Vi vil sammen skabe et stærkt fællesskab. Kun sådan kan vi skabe mere tryghed og opnå en bedre brandsikkerhed.


Det gør vi ved at øge fokus på brand- og personsikkerheden og derved reducere antallet af brande. Vi leverer tilpassede løsninger indenfor kvalitetsrøgalarmer, unikke brandslukkere, brandteknisk rådgivning, temadage og uddannelser.


Vi vejleder jer igennem hele processen, så I kommer i mål på bedst mulig vis. Vælger I os, får I adgang til et stærkt og strategisk samarbejde med førende eksperter, organisationer, foreninger, forsikringsselskaber og -mæglere. Sikkerhedsalliancen udgør mere end 70 specialister inden for brandsikkerhed.

Vi byder jer velkommen til


SikkerhedsAlliancenCopyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875