Uddannelse i brandsikring

Uddannelse

i brandsikring

Specielt udviklet til den almene boligsektor hvilket giver det optimale udbytte for alle parter. 


Uddannelse af medarbejdere med daglig gang i en boligafdeling


Hvorfor, hvordan, hvor mange, hvornår og hvor opstår brande i boliger og boligejendomme. Hvordan kan medarbejderne vejlede beboerne om bedre brandsikkerhed. Der undervises tillige i gældende lovgivning, krav til brand-, flugt- og redningsveje, opbevaring af brandfarlige oplag og trykflasker, vedligeholdelse af brandsekioner, -døre og -celler m.m.


Uddannelse i varmt arbejde


Certifikatgivende og forsikringsgodkendt uddannelse i udførelse af varmt arbejde (maskiner, ukrudtsbrænding og tagdækning). Vi sætter specielt fokus på de behov og udfordringer der er i den almene boligsektor.


Uddannelse i beredskabsplaner


Der udddannes i udfærdigelse af beredskabsplaner. Vi sætter fokus på og forebygger de mange misforståelser, der kan opstå mellem brand og redning. Samtidig lærer I hvilke procedurer, der træder i kraft ved brand ved krisehjælp, skadeservice m.m. Kun sådan kan i hurtigst muligt komme tilbage til normal drift. 


Udannelse i elementær brandbekæmpelse


Der uddannes i hvorfor brande opstår, hvordan de udvikler sig (brandteori), slukningsprincipper og

brandslukningsmateriel. Der uddannes tillige i aktiv og passiv brandbeskyttelse, praktisk brug af

forskellige typer af håndslukkere - skum, pulver, CO2, brandtæpper m.m. Sidst men ikke mindst,

deltager medarbejderne i praktiske øvelser med slukning af mindre brande.   
Copyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875

Medarbejdere får mulighed for at optimere brandsikkerheden i jeres boligafdeling

Kurserne kan modulopbygges og tilpasses det enkelte boligselskab.