OM OS

Vi har speciale i brand- og personsikkerhed i almene boligselskaber. Vi kender vores kunder, er markedsorienterede og har mere end 15 års brancheerfaring.

I tæt samarbejde med almene boligselskaber, forsikringsselskaber, skadeservicebranchen, it og softwareudviklere og brancheforeninger har vi udviklet et koncept specifikt til almene boligselskaber. Med egen import og direkte salg til boligselskaber springer vi en fordyrende forhandlerled over. Vores kunder kan hermed spare penge og samtidig opnå bedre sikkerhed og mere forebyggelse.

POPULÆRE PRODUKTER

_____

Alarm

300,-

Alarm

300,-

Alarm

300,-

Alarm

300,-

Alarm

300,-

Alarm

300,-

VI TILBYDER


  • Røg-, varme-, vand-, gas- og kuliltealarmer
  • Uddannelse i brandsikkerhed,
  • Uddannelse i førstehjælp
  • Uddannelse i krise- og konflikthåndtering
  • Online beredskabsplaner og egenkontrolsystemer
  • Førstehjælpsudstyr
  • Brandslukningsudstyr
  • Vejledninger om brandsikkerhed
  • Instrukser og skiltning
  • Tilsyn og service af brand og førstehjælpsudstyr