Beredskabsplaner og brandinstrukser

Beredskabsplaner

og brandinstrukser


Hvad skal du gøre, hvis det brænder i din bolig eller boligejendom?


Den rette handling er af største vigtighed i tilfælde af brand. Med en beredskabsplan er I forberedt på de værste hændelser i tilfælde af brand.


En beredskabsplan skal til enhver tid være lettilgængelig, med klare instrukser og indeholde handleplaner for alle berørte parter. Hvis alle kender deres rolle og ved hvad de skal gøre, kan vi sammen redde liv, værdier og reducere antallet af personskader .


En beredskabsplan består bl.a. af følgende punkter:


  • Flugtvejsplaner og brandinstrukser til beboerlokaler, fælleshuse m.m.
  • Flugtvejsplaner og brandinstrukser til opgange, kældre, loftrum m.m. .
  • Samlingssted i tilfælde af brand "Hvor skal vi mødes?" 
  • Kommunikation med myndigheder, forsikringsselskab, skadeservicefirmaer
  • Instruks for kriseorientering - kun sådan kan vi sikre den rette hjælp til skadeslidte 
  • Instruks for modtagelse af brand og redning "Hvem modtager brand og redning"
  • M.m. SikkerhedsAlliancen hjælper gerne med udvikling og implementering af beredskabsplaner tilpasset jeres boligselskab.

 Copyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875