Brandteknisk rådgivning

Brandteknisk

rådgivning


Copyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875

Hvordan står det til med brandsikkerheden i almene boligejdomme?


Bygninger skal opføres og indrettes så der opnås en tilfredsstillende tryghed og sikkerhed mod brand og brandspredning. Der skal desuden være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejde.


Desværre ses det ofte, at mange boligejendomme såvel nye som ældre, ikke lever op til gældende brandkrav. Hvordan sikrer I, at jeres boligejendomme lever op til gældende brandkrav i hele bygningens levetid? Husk at ansvaret påhviler altid bygningens ejer.


Med en brandteknisk bygningsgennemgang får I en uvildig besigtigelse af brandforholdene. Bygningsgennemgangen suppleres med rapport og udbedringsforslag i forbindelse med fejl og mangler.


En brandteknisk gennemgang omhandler:

 

Bygningsbeskrivelse

  • bygningstype - bygningsanvendelse, værksteder, affaldsplader, fælleslokaler, garager, kældre


Brandmæssige adskillelser

  • trapperum, gangareal, kældre, branddøre, brandisolering, brandsektionsvægge og røgventilation


Brandfarlige oplag

  • trykflasker, brandfarlige væsker, andre brandfarlige oplag og ikke tilladte oplag, sund fornuft og hvad kan inspirere til en ildspåsætter


Indsats- og personredning

  • brandveje, redningsåbninger, flugtveje, brand og rednings insatsmuligheder


Brandmateriel

  • typer af brandmateriel - placering, vurdering, udgifter, tilbud på eksisterende aftaler