Førstehjælp

Førstehjælp


Er du klar til at hjælpe, hvis en beboer, en kollega eller anden person kommer til skade?


I tilfælde af uheld eller personulykke er hurtig handling og afhjælpende udstyr af største vigtighed. Vi tilbyder alle former for diplomgivende uddannelse i førstehjælp. Vi leverer tillige hjertestartere, førstehjælpskufferter, øjenskyllestationer m.m. og arbejder for at øge kendskabet til færdighederne i førstehjælp i den almene boligsektor.


SikkerhedsAlliancen tilbyder følgende basiskurser:


 • Førstehjælp ved hjertestop
 • Førstehjælp ved ulykker


SikkerhedsAlliancen tilbyder følgende tilvalgskurser:


 • Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor
 • Førstehjælp ved småskader
 • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
 • Førstehjælp ved sygdomme
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
 • Medborgerførstehjælp


SikkerhedsAlliancen tilbyder følgende opdateringkurser:


 • Livreddende førstehjælp
 • Førstehjælp ved hjertestopVores instruktører er alle erfarne fuldtidsreddere og godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Alle kursister modtager diplom jvf. godkendte retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd.Copyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875