Brandmaterial

SikkerhedsAlliancen tilbyder alle former for brandmateriel uden dyre leasing- og abonnementsaftaler. Ofte vil I opnå væsentlige besparelser i henhold til nuværende løsninger.


Vi tilbyder stor expertice inden for det brandtekniske område. Vi leverer, installerer og servicerer stort set alt inden

for brandteknisk materiale.Vi tilbyder:


  • Ildslukkere - CO2, friture, pulver, skum, vand og brandtæpper
  • Slangeskabe - i flere udgaver
  • Brandbekæmpelsesudstyr
  • Redningsudstyr
  • Beredskabsmateriel
  • Førstehjælpsudstyr -   kufferter, kasser, skabe, tasker, hjertestarter, bandager og øjenskyl
  • Sikkerhedsskiltning - advarsels-, brand-, forbud, påbuds-, henvisnings, brandfarligoplags-, trykflaskningsskiltning m.m.
  • ABDL (Automatiske Branddørlukningsanlæg)
  • Flugtvejsbelysning - flugtvejsarmaturer og panikbelysning


Service, opladning og trykprøvning af alle typer af anlægsflasker m.m. foretages til enhver tid efter gældende danske standarder..Copyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875