Beredskabsplaner

Beredskabsplaner

En handlingsorienteret, specieludviklet, let tilgængelig og overskuelig beredskabsplan som tilpasses den enkelte boligafdeling. Høj brugervenlighed, operativ og dynamisk udtryk i fokus - alt samlet i én app. .

Vi tilbyder via app'en


 • Action cards

 • Instrukser (brand, vand, skybrud, storm, miljøuheld, personulykke m.m.)

 • Kriseorientering

 • Handlemønstre

 • Håndtering af brand og redning.

 • Håndtering af politi

 • Håndtering af beboere

 • Håndtering af medarbejdere

 • Håndtering af skadeservice

 • Genhusning af beboer

 • Fraflytnings-, telefon- og håndværkerlister 

 • Liste over tømte kælderrum

 • Udvikles i samarbejde med forsikringa- og skadeservicebranchen og lokale brandvæsner m.fl.

 • Overblik

 • Etc.

Kontakt os

kontakt@sikkerhedsalliancen.dk

Find os

Copyright © All Rights Reserved