Komfurvagter

Køkkenbrande er den hyppigste brandårsag, de udgør mere end 45% af boligbrande.


Typisk pga. glemte gryder og pander som ophedes og hurtigt medfører en farlig og uoverskuelig brand.

Komfurvagter


Klik på billede for yderligere information

Art. No. SAK01 

Safera Sense

Art. No. SAK02  

Safera Airis

Overvåge strømforbrug

Overvåge bevægelse og aktivitet 

Automatisk slukke ved brandfare

Overvågne temperaturstigninger 

Udsende advarselssignaler ved brandfare

Har EU komfurvagt standard EN50615

Mulighed for automatisk deaktivering

Mulighed for deaktivering via mobil

SMS service ved farlige situationen 

Timer

Afmåle madlavningstid 

Fjernovervågning 

Alarm via SMS til flere brugere 

Luftkvalitet og temperatur i rummet 

Kommunikere med APP og smart home

Fjernovervågning 

Opsamle data for komfur aktivitet 

Fjernbetjening for handicappet

Hvad kan de? 

Kontakt os

kontakt@sikkerhedsalliancen.dk

Find os

Copyright © All Rights Reserved