Brandsikkerhed i boligafdelinger

Brandsikkerhed i boligafdelinger

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der årligt over 70.000 boligbrande, størsteparten opstår i leje-/etageboliger.

En brand kan nemt føre til tab af menneskeliv, indlæggelser, tab af værdier, genhusninger i halve og hele år, forsikringsmæssige, driftsmæssige og administrative udfordringer og utryghed hos beboerne.

 

Ifølge Bygningsreglement og Beredskabsloven, er det til enhver tid bygningens ejere/bestyrelse,

som har ansvaret for at en bygning, lever op til gældende regler og lovgivning.

Indhold for kursister Varighed 6 timer

 

  • Flugtveje, brand og redningsveje og vedligehold heraf

 

  • Brandsektioner, brandceller og vedligehold heraf

 

  • Brandventilation, røglemme, stigrør og branddøre

 

  • Brandfarlige væsker og F-gasser, krav til oplag, placering og bygning

 

  • Brandsikkerhed i fælleslokaler, værksteder, vaskerier, teknikum, garager og ejendomskontorer

 

  • Gode råd om brandforebyggelse i boliger og boligafdelinger

 

  • Introduktion om varmt arbejde

 

  • Vedligehold af brandsikkerhed via egenkontrol

 

  • Brandmateriel, typer af slukningsudstyr, hvordan bruges det og krav til vedligehold

 

  • Elementær brandbekæmpelse, brandårsager praktiske brandslukningsøvelser med pulver, skum, Co2 og

           vandslukkere, slukkesprays og brandtæpper

 

 

 

Der kan deltage op til 16 kursister pr hold.

 

Kursisterne modtager kompendier bestående af hæfter og vejledninger om krav

og regler til brandsikkerhed og tjekskema om vedligehold af brandsikkerheden.

Kontakt os

kontakt@sikkerhedsalliancen.dk

Find os

Copyright © All Rights Reserved