Drift og vedligeholdelse af ABA

Drift og vedligeholdelse af ABA

Er du ansvarlig for et eller flere ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg), så er der særlige regler og krav,

som du skal være opmærksom på og leve op til. Efter DBI-retningslinje 005 er der krav om at, anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligehold af anlægget.

 

Som driftsansvarlig er man pålagt ansvaret for at tilse, at anlægget til stadighed er fuldt funktionsdygtigt, samt at konstaterede fejl og mangler omgående udbedres.

Indhold for kusister Varighed 3 timer 

 

  • Brandteori

  • Forhold ved alarmafgivelse

  • Lovgivning

  • Detektortyper

  • Orienteringsplaner

  • Instrukser for drift og alarm

  • Ansvar og pligter for driftsansvarlig

  • Brandtekniske installationer


Det anbefales, at flere medarbejdere har et sådant kurser, da det er af største vigtighed af

hensyn til personsikkerheden,sikring af bygninger, værdier og minimering af fejlalarmer,

at man kender til drift og vedligehold af bygningens ABA-anlæg.

 

Uddannelsen i drift og vedligehold for ABA-anlæg, giver dig de fornødne kompetencer til

at varetage det daglige ansvar som anlægsejer/driftsansvarlig.

Drift og vedligeholdelse af ABA

Kontakt os

kontakt@sikkerhedsalliancen.dk

Find os

Copyright © All Rights Reserved