Temadage

Komfurvagt

Brandsikkerhed i seniorboliger og almene boliger med komfuralarmer.  

 

Køkkenbrand er den hyppigste brandårsag, de udgør mere end 55% af boligbrande. Typisk pga. glemte gryder og pander som ophedes og hurtigt medfører en farlig og uoverskuelig brand. 

 

En komfurvagt kan sikre mod køkkenbrande med et enkelt tiltag. Komfurvagten består af varme- og bevæglesessensor samt et afbryderrelæ, som overvåger, om der er bevægelse foran komfuret og om der er temperaturstigninger. 

 

Ved farlige situationer giver komfurvagten en alarm og afbryder til sidst strømmen, inden der opstår brand. 

 

 

 

Komfurvagt

 

Bevægelses- varmesensor-

og afbryderrelæ: (EN 50615 certificeret)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © Sikkerhedsalliancen I  Alsvej 89, 2970 Hørsholm

+ 45 31 21 21 56 I kontakt@sikkerhedsalliancen.dk I CVR 36963875